Sitemap | Zoeken | Contact  | English - Engels  

De mens als bedreiging

Bovendien speelt ook de houding van de mens een grote rol in deze wereld.
“Wij hebben regelmatig een zeer negatieve invloed op de voedselketen en men kan ons beschouwen als de grootste vijand van de ganse natuur. Als "heerser" eisen we elk terrein op en vernietigen wat ons in de weg staat. We doden om ons van voedsel te voorzien, maar vooral uit "winstbejag" om er zelf beter van te worden. Dat we daarbij ook ons eigen graf graven zullen we hopelijk nog op tijd inzien. Hoewel vele mensen op het belang van het behoud van de natuur wijzen, streven we nog steeds teveel naar luxe en moet alles wijken.”
(Opm : Dit is mijn persoonlijke opinie, en geen vertaling van het boek)

Specifiek voor de pinguïns vormen wij, mensen, een bedreiging door :
  1. olievervuiling
  2. als voedsel of leverancier van andere produkten (guano, olie, eieren e.d.) gebruikt
  3. overbevissing
  4. door invoeren van andere dieren
  5. invloed van de Antarctica-stations
  6. broeikaseffect en ozongat
  7. toerisme
Toch kunnen we ook een positieve houding tegenover de natuur innemen en daarom wil ik hier ook enige omgangsregels, die we in acht zouden moeten nemen in de omgang met pinguïns, opnemen.

© Pinguins info  |   2000-2021