Sitemap | Zoeken | Contact  | English - Engels  

Lichaamstaal - baltsgedrag

Dit is gedrag dat vertoond wordt tussen partners en ofwel dient om een partner aan te lokken ofwel om de band tussen een koppel te onderhouden en versterken.
Men kan het dus vooral waarnemen tijdens het baltsen aan het begin van het broedseizoen en bij het nest.

 • Ekstatisch oprichten
  Eén van de opvallendste houdingen is het "ekstatisch oprichten". Eerst zie je een aantal keren de borstkas in- en uitgaan terwijl hij zich volpompt met lucht. Dan richt de vogel zich op, verdraait z'n ogen, wijst met de snavel bij wijd-gestrekte hals naar de lucht, beweegt de vleugels langzaam heen-en-weer en schreeuwt dan zo luid hij kan. Afhankelijk van de soort brullen ze als volgt : keizers- en koningspinguïns trompetten terwijl kuifpinguïns een geluid voortbrengen dat doet denken aan een slecht-geoliede kar. Andere schreeuwen dan weer als een ezel (balken | geluid humboldtpinguïn (mp3)) of een aap. In elk geval klinken die geluiden in onze oren alsof ze allemaal dringend keeltabletjes nodig hebben.
  Ekstatisch oprichten van humboldtpinguin
  Wanneer men met behulp van een sonogram het stembeeld bekijkt merkt men dat elk dier z'n eigen specifiek geluid voortbrengt. Zo kunnen ze ook in een kolonie van duizenden dieren, waar een oorverdovend geluid heerst, toch hun eigen partner terugvinden zolang ze maar luid genoeg brullen en goed genoeg luisteren. Opvallend is dat in dergelijke kolonies wanneer één vogel brult, er in een cirkel van enige meter de rest zwijgt, zodat tijdens de paringstijd iedereen toch z'n partner kan terugvinden.
  Meestal is het het mannetje dat dit gedrag vertoont, en dient het om een vrouwtje aan te lokken of om duidelijk te maken dat het nest waarbij hij staat zijn eigendom is en als waarschuwing voor andere mannetjes om weg te blijven.


 • Slangenroep:

  Balken van afrikaanse pinguïns
  Het is een wederzijds vertoon van ekstatisch oprichten en balken (geluid afrikaanse pinguïn (mp3)) of trompetteren van een paar. Een paar roept gezamelijk terwijl zij de koppen en halzen langs elkaar draaien. Gebeurt veel aan het begin van het broedseizoen waarin de paarband gevormd wordt en helpt bij het verstevigen van die band. Dit gedrag wordt ook getoond wanneer een partner na lange afwezigheid terugkomt bij het nest. Bij de meeste soorten wordt hierbij de kop opgericht, enkel bij de keizerspinguïns blijft de kop daarbij voorovergebogen. Bij de andere soorten wordt de kop ofwel op-en neerwaarts bewogen of zijdelings heen-en-weer of gewoon stilgehouden tijdens het roepen.

  Nog enkele fotos die dit gedrag tonen:
  Rotsspringer
  © Elizabeth Burtt


 • Buigen:

  Ook dit is wederzijds gedrag: Voorovergebogen, met de snavel naar de grond gericht en met trillende koppen staan deze twee vogels elkaar het hof te maken. Het versterkt de band en wordt meestal vertoond wanneer de partner terug komt bij het nest. Het wordt vooral waargenomen bij Pygoscelis, Eudyptes en Spheniscus soorten. Het geluid hierbij is meestal een zacht grommen of soort sissen.

  Nog enkele fotos van ezelspinguïns die dit gedrag tonen:
  Buigen bij ezelspinguins  Steentje geven bij ezelspinguins
  Ook het aanbieden van een steen voor het nest door het mannetje, is een vorm van dit gedrag en gaat gepaard met buigen. Het vrouwtje neemt het geschenk aan en geeft het een plaatsje in het nest. Enkel Pygoscelis soorten maken een stenen nest maar dit gedrag vindt men ook bij andere soorten en het kan dus ook ander nestmateriaal zijn zoals takken enz.


 • Samenlopen van humboldtpinguïns
  Samen-lopen of spiegel-gedrag:

  Ook dit gedrag hoort bij het wederzijds baltsgedrag en wordt vertoond tussen twee partners, voor het uiteindelijk tot de paring komt. Beide partners lopen achter elkaar aan rond het nest. Men ziet het heel vaak bij keizerspinguïns, maar wordt ook bij andere soorten gezien. Dit versterkt de band tussen een paar.


 • Paringsgedrag:

  Magelhaenpinguïns omarmen elkaar
  Het "omarmen" gaat direct vooraf aan de paring. Het mannetje gaat achter het vrouwtje staan en slaat zachtjes met zijn vleugels tegen haar zij. Tegelijkertijd leunt hij over haar heen en "knabbelt" aan de veren in haar nek. Met dit gedrag probeert hij het vrouwtje ertoe te brengen om zich neer te leggen om te kunnen paren. Zodra het vrouwtje dan neerligt op haar buik, klimt het mannetje op haar rug. Tijdens dit beklimmen moet ze zich heel stil gedragen, anders valt hij eraf. Zodra hij op de juiste plaats is, doet ze haar staartveren opzij en drukt hij zijn opening tegen de hare om te paren. Omdat dit een waar kunststuk is wat balanceren betreft, duurt het meestal maar enige seconden.

  Nog enkele fotos van dit paringsgedrag:
  Paren bij afrikaanse pinguïns


 • Wederzijds veren poetsen:
  Ook dit gedrag hoort bij het broedgedrag en wordt vertoond tussen twee partners. De ene poetst de veren van de andere op plaatsen waar die niet goed bij kan. Dit versterkt de band tussen een paar. Waarschijnlijk dient het ook om de agressie te verminderen die instinctief ontstaat als een andere pinguïn heel dichtbij komt.


volgend hoofdstuk: Broedgedrag
© Pinguins info  |   2000-2021